Povzetek hrambe podatkov

Ta povzetek prikazuje privzete kategorije in namene za hranjenje uporabniških podatkov. Določena področja lahko imajo bolj specifične kategorije in namene od teh, ki so navedeni tukaj.

Stran

Kategorija

Privzeto

Namen

Delovanje storitve
Obdobje zadrževanja
1 let
Pravne podlage
Soglasje (GDPR Art. 6.1(a)) Podatkovni subjekt je podal soglasje za obdelavo njegovih/njenih zasebnih podatkov za enega ali več natančno določenih namenov
Pogodba (GDPR Art. 6.1(b)) Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo tega posameznika pred sklenitvijo pogodbe
Pravna obveza (GDPR Art 6.1(c)) Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljalca
Legitimni interesi (GDPR Art. 6.1(f)) Obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok

Uporabniki

Kategorija

Privzeto

Namen

Delovanje storitve
Obdobje zadrževanja
1 let
Pravne podlage
Soglasje (GDPR Art. 6.1(a)) Podatkovni subjekt je podal soglasje za obdelavo njegovih/njenih zasebnih podatkov za enega ali več natančno določenih namenov
Pogodba (GDPR Art. 6.1(b)) Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo tega posameznika pred sklenitvijo pogodbe
Pravna obveza (GDPR Art 6.1(c)) Obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljalca
Legitimni interesi (GDPR Art. 6.1(f)) Obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok

Kategorije predmetov

Namen

Obdobje zadrževanja
Obdobje zadrževanja ni bilo določeno

Predmeti

Namen

Obdobje zadrževanja
Obdobje zadrževanja ni bilo določeno

Moduli aktivnosti

Namen

Obdobje zadrževanja
Obdobje zadrževanja ni bilo določeno

Bloki

Namen

Obdobje zadrževanja
Obdobje zadrževanja ni bilo določeno