Organizacija: OŠ Stara Cerkev

Občasno tudi OPB2 in OPB5.

Organizacija: OŠ Stara Cerkev

V podaljšanem bivanju se kaj novega naučimo, spodbujamo naše gibalne in umske spretnosti ter se imamo lepo.