Predmet je namenjen predstavitvi 3D tehnologij ter opremi, ki jo uporabljamo v Mestni knjižnici Ljubljana.

Napotki za varno uporabo svetovnega spleta

V tem predmetu se boste spoznali z osnovami urejanja in oblikovanja besedila v programu Word 2010, ki je del pisarniškega paketa Microsoft Office 2010.