Tu so predmeti in gradiva, ki se uporabljajo pri delu na daljavo ali navadnem delu.