Organizacija: Srednja gostinska in turistična šola Radovljica

Gibanje je življenje...