Organizacija: OŠ Stražišče Kranj

Učilnica je namenjena učenkam in učencem 6. c razreda za predmet zgodovina

Organizacija: OŠ Stražišče Kranj
Organizacija: OŠ Stražišče Kranj

Učilnica je namenjena učenkam in učencem 6. a razreda za predmet zgodovina


Organizacija: OŠ Stražišče Kranj