Za učence od 6. do 8. razreda.

Petek, 19. 11. 2021, ob 7.30

Organizacija: OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert