Učilnica je namenjena učenkam in učencem 8. č razreda za predmet zgodovina


Organizacija: OŠ Stražišče Kranj

Učilnica je namenjena učenkam in učencem 8. c razreda za predmet zgodovina


Organizacija: OŠ Stražišče Kranj

Učilnica je namenjena učenkam in učencem 8. b razreda za predmet zgodovina


Organizacija: OŠ Stražišče Kranj
Organizacija: OŠ Stražišče Kranj