Učilnica je namenjena učenkam in učencem 9. c razreda za predmet zgodovina


Organizacija: OŠ Stražišče Kranj

Učilnica je namenjena učenkam in učencem 9. č razreda za predmet zgodovina


Organizacija: OŠ Stražišče Kranj

Učilnica je namenjena učenkam in učencem 9. b razreda za predmet zgodovina


Organizacija: OŠ Stražišče Kranj

Učilnica je namenjena učenkam in učencem 9. a razreda za predmet zgodovina


Organizacija: OŠ Stražišče Kranj