Organizacija: Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
Organizacija: Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje