Osnove reje domačih živali - 2.a KPT in 3.a KPT v šolskem letu 2020/2021, ki ga poučuje prof. Jasmina Ročenovič.