OPREDELITEV PREDMETA

Pri izbirnem predmetu obdelava gradiv: les učenci napravijo sintezo znanj in veščin s področja obdelave gradiv, ki so jih pridobili v 6. razredu pri predmetu tehnika in tehnologija in v nižjih razredih. Osnovno gradivo za izdelavo predmetov je les, ki ga kombiniramo z drugimi: papirna gradiva, usnje, slama, mehka žica ipd. Ko bodo učenci pri predmetu tehnika in tehnologija spoznali umetne snovi, naj že načrtujejo izdelke, ki bodo vsebovali tudi te. Orodja in obdelovalni postopki so praviloma ročni. Od strojev uporabijo le vibracijsko žago, električni vrtalni stroj in tračni ali kolutni brusilnik.

Uvedemo nekatere nove obdelovalne postopke (prebijanje, kaširanje...)

V učne enote so vključeni elementi ekonomike, organizacija dela in planiranje proizvodnje.

Izdelki so uporabni. Pri delu učenci samostojno uporabljajo priročnike in druge vire informacij. Iščejo lastne rešitve pri konstruiranju predmetov, določanju delovnih postopkov ter organizaciji delovnega mesta in proizvodnega procesa. Pouk je organiziran v ustrezno opremljenih šolskih delavnicah. Prevladuje individualno praktično delo in delo v majhnih skupinah. Posebna pozornost je namenjena varstvu pri delu.

CILJI

Učenci:

 • načrtujejo predmete iz lesnih in drugih gradiv;
 • izdelajo in uporabijo tehnično in tehnološko dokumentacijo;
 • pri izdelavi načrtovanega predmeta uporabijo obdelovalne postopke;
 • ugotavljajo osnovne tehnološke lastnosti gradiv in jih primerjajo med seboj;
 • merijo z ustreznimi merilnimi pripomočki;
 • spoznavajo sestavo in delovanje osnovnih orodij in strojev za obdelavo gradiv;
 • iščejo podobnosti in razlike med orodji, namenjenimi enakim obdelovalnim postopkom pri obdelavi različnih gradiv;
 • izvajajo osnovne delovne operacije z ročnimi orodji in stroji ter spoznajo organizacijo delovnega mesta;
 • se navajajona smotrno organizacijo in planiranje proizvodnje;
 • spoznavajo nevarnosti pri delu, izbirajo varnostna sredstva in upoštevajo ukrepe za varno delo;
 • odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, senavajajona delo v skupini in vrednotijo svoje delo in predmete dela;
 • spoznajo poklice v industriji in obrti;
 • spoznavajo problematiko vpliva tehnike in tehnologije naokolje ter njegovega varovanja.