Spletna učilnica za neobvezni izbirni predmet računalnišvo.

Organizacija: OŠ Grm Novo mesto

Spletna učilnica za izbirni predmet računalništvo (UBE).

Spletna učilnica za izbirni predmet računalništvo (MME).


Organizacija: OŠ Grm Novo mesto

Spletna učilnica za izbirni predmet računalništvo (ROM).

Organizacija: OŠ Grm Novo mesto