Danilo Podgoršek

Do spletne učilnice za angleščino, vstopate preko spletne strani OŠ Zadobrova, spletne učilnice, Angleščina v prvem triletju (Petra Mallion), nato pa poiščete vaš razred. Ključ za vstop ste dobili na Zoom sestanku.