Poligon za testiranje

Spletna učilnica je namenjena učiteljem, ki izvajajo neobvezni izbirni predmet računalništvo v 5. razredu.