Cilj: učni pripomoček, ki je s pomočjo uporabe sodobnih načinov prikaza in kontekstualizacije podatkov, informacij in gradiv učiteljem v pomoč pri pedagoškem delu, dijakom pa ponuja sodoben vpogled v delo in življenje Josipa Jurčiča.

Ciljna skupina: učitelji in učenci in dijaki v OŠ in SŠ

Pozitivni učinki učnega pripomočka:

  • Informativna podpora učiteljem pri pripravi in zasnovi učne ure o Josipu Jurčiču
  • Spodbujanje interaktivnega učenja
  • Podporno okolje za učence in dijake pri uporabi primarnih virov NUK