Cilj: Leto 2023 je Ministrstvo za kulturo razglasilo za leto pisatelja Ivana Tavčarja, ki je bil poleg Josipa Jurčiča in Janka Kersnika eden od stebrov slovenskega realizma in klasik slovenske književnosti druge polovice 19. stoletja. Ob tej priložosti smo v Narodni in univerzitetni knjižnici pripravili učni pripomoček v obliki spletne učilnice.

Namen spletne učilnice je spodbuditi učitelje, učence in dijake, da s pomočjo spletnih vsebin raziščejo Tavčarjevo življenje in njegovo delo.

Ciljna skupina: učitelji in učenci ter dijaki v OŠ in SŠ

Pozitivni učinki učnega pripomočka:

  • Informativna podpora učiteljem in učencem pri pripravi in zasnovi učne ure ali seminarske/domače naloge o Ivanu Tavčarju
  • Spodbujanje interaktivnega učenja
  • Spodbuda za raziskovanje primarnih virov v naši knjižnici

Cilj: V letošnjem letu 2023, ki ga je Ministrstvo za kulturo razglasilo za leto pesnika Karla Destovnika Kajuha, smo v Narodni in univerzitetni knjižnici pripravili učni pripomoček v obliki spletne učilnice.

Spletna učilnica je učni pripomoček, ki učitelje, dijake in učence spodbuja, da s pomočjo spletnih vsebin raziščejo Kajuhovo življenje in njegovo delo.

Ciljna skupina: učitelji in učenci ter dijaki v OŠ in SŠ

Pozitivni učinki učnega pripomočka:

  • Informativna podpora učiteljem in učencem pri pripravi in zasnovi učne ure ali seminarske/domače naloge o Karlu Destovniku Kajuhu
  • Spodbujanje interaktivnega učenja
  • Spodbuda za raziskovanje primarnih virov v naši knjižnici

Cilj: učni pripomoček, ki je s pomočjo uporabe sodobnih načinov prikaza in kontekstualizacije podatkov, informacij in gradiv učiteljem v pomoč pri pedagoškem delu, dijakom pa ponuja sodoben vpogled v delo in življenje Josipa Jurčiča.

Ciljna skupina: učitelji in učenci in dijaki v OŠ in SŠ

Pozitivni učinki učnega pripomočka:

  • Informativna podpora učiteljem pri pripravi in zasnovi učne ure o Josipu Jurčiču
  • Spodbujanje interaktivnega učenja
  • Podporno okolje za učence in dijake pri uporabi primarnih virov NUK