Cilj: V letošnjem letu 2023, ki ga je Ministrstvo za kulturo razglasilo za leto pesnika Karla Destovnika Kajuha, smo v Narodni in univerzitetni knjižnici pripravili učni pripomoček v obliki spletne učilnice.

Spletna učilnica je učni pripomoček, ki učitelje, dijake in učence spodbuja, da s pomočjo spletnih vsebin raziščejo Kajuhovo življenje in njegovo delo.

Ciljna skupina: učitelji in učenci ter dijaki v OŠ in SŠ

Pozitivni učinki učnega pripomočka:

  • Informativna podpora učiteljem in učencem pri pripravi in zasnovi učne ure ali seminarske/domače naloge o Karlu Destovniku Kajuhu
  • Spodbujanje interaktivnega učenja
  • Spodbuda za raziskovanje primarnih virov v naši knjižnici

Cilj: učni pripomoček, ki je s pomočjo uporabe sodobnih načinov prikaza in kontekstualizacije podatkov, informacij in gradiv učiteljem v pomoč pri pedagoškem delu, dijakom pa ponuja sodoben vpogled v delo in življenje Josipa Jurčiča.

Ciljna skupina: učitelji in učenci in dijaki v OŠ in SŠ

Pozitivni učinki učnega pripomočka:

  • Informativna podpora učiteljem pri pripravi in zasnovi učne ure o Josipu Jurčiču
  • Spodbujanje interaktivnega učenja
  • Podporno okolje za učence in dijake pri uporabi primarnih virov NUK