V spletni učilnici DSP boste učenci našli nekaj nasvetov, ki vam bodo
olajšali učenje, razne pripomočke, miselne vzorce, strategije za
reševanje problemov ...

Organizacija: OŠ Vransko