Organizacija: OŠ Veliki Gaber

Predmet je namenjen za pouk ŠPORTA učencem od 6. do 9. razreda in učencem, ki obiskujejo izbirni predmet ŠSP.

Organizacija: OŠ Veliki Gaber

Predmet je namenjen za pouk učencem od 4. in 5. razreda in učencem, ki obiskujejo izbirni predmet NIP špo 4,5.

Organizacija: OŠ Veliki Gaber