Pozdravljen-a na spletišču slovenščine kot tujega jezika!

Izvoli, vstopi! :)


Ta prostor ponuja aktivnosti za razvijanje pozornosti in drugih veščin, pomembnih za učenje ter samozavedanje in poti do spoštovanja sebe in drugih.