Organizacija: Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje