Predstavitev in delo Službe za kakovost

Izobraževanje o vsebinah notranje presoje na posamezni OE, o njeni organizaciji in pripravi poročil. Posredovanje izkušenj v zvezi s preteklimi notranjimi presojami.

Organizacija: Izobraževanja in usposabljanja iz kakovosti v zdravstvu