Dejavnosti in aktivnosti za jutranje varstvo in podaljšano bivanje najdete na povezavi:

https://padlet.com/osdusanaflisahoce_opb_jv/b6eqbcb8svfin9m0