Digitalna knjižnica je namenjena strokovnim delavcem OŠ Tabor Logatec, kot pomoč pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela.

Vabljeni vsi, da delite primere dobrih praks.

Organizacija: OŠ Tabor Logatec

Obvestila in gradiva šolske svetovalne delavke na temo karierne orientacije.

Organizacija: OŠ Tabor Logatec
Organizacija: OŠ Tabor Logatec


Projekt POGUM

Krepitev kompetence podjetnosti in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah.

Izmenjava primerov dobrih praks in sodelovanje med šolami v mreži

Organizacija: OŠ Tabor Logatec
Organizacija: OŠ Tabor Logatec

Učilnica je namenjena učiteljskemu zboru.

Organizacija: OŠ Tabor Logatec