E-zbornica Osnovne šole Sečovlje

Spletna učilnica je namenjena učencem 6. razreda za pouk matematike.

Neobvezni izbirni predmet računalništvo v 6. razredu. Učenci poglobijo znanje programiranja z microbiti.