Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda.

V podaljšano bivanje se učenci vključujete prostovoljno, prijavijo vas starši. Strokovno vodeno podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente:

* SPROSTITVENE DEJAVNOSTI
* SAMOSTOJNO UČENJE
* PREHRANA in
* USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine podaljšanega bivanja izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev in  staršev.


Organizacija: OŠ Miška Kranjca Velika Polana
Organizacija: OŠ Miška Kranjca Velika Polana
Organizacija: OŠ Miška Kranjca Velika Polana
Organizacija: OŠ Miška Kranjca Velika Polana