Boš kasneje dodala.

Tečaj je namenjen začetnikom v knjižničarski stroki. Za kandidate za bibliotekarski izpit za knjižničarja je udeležba na tečaju obvezna.

CILJ: Udeležence seznaniti z osnovami knjižničarske stroke, razvojem in delovanjem slovenskega knjižničnega sistema, značilnostmi posameznih vrst knjižnic, osnovami izposoje gradiva in dela z uporabniki, elektronskimi informacijskimi viri in njihovo uporabo, osnovami opisne in vsebinske obdelave knjižničnega gradiva ter zgodovino knjige in knjižnic.

VSEBINA:

 •   knjižničarska stroka in knjižničarji;
 •   vrste knjižnic, njihove naloge in delovanje;
 •   zgodovina knjige in knjižnic;
 •   informacijska služba in uporaba informacijskih virov;
 •   izgradnja in upravljanje knjižnične zbirke;
 •   inventarizacija in oprema knjižničnega gradiva;
 •   opisna in vsebinska obdelava knjižničnega gradiva;
 •   bibliografija;
 •   odpis knjižničnega gradiva;
 •   družbena omrežja in knjižnice;
 •   delo z uporabniki.

Organizacija: Narodna in univerzitetna knjižnica

Učilnica je namenjena udeležencem Tečaja za začetnike v stroki - Modul 2: Varovanje in zaščita knjižničnega gradiva. Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki se želijo seznaniti z osnovami varovanja in zaščite knjižničnega gradiva. Za kandidate za bibliotekarski izpit za knjižničarja je udeležba na tečaju obvezna.

CILJ: Udeležence seznaniti s teoretičnimi osnovami in praktičnimi postopki varovanja in zaščite gradiva ter prikazati, kako lahko manjše posege na knjižničnem gradivu opravijo sami.

VSEBINA:

·     identifikacija različnih vrst črnil, papirja ter njihova trajnost;

·     sestavni deli knjige, knjižne vezave;

·     vzroki poškodb gradiva;

·     optimalni pogoji hranjenja različnih vrst nosilcev informacij;

·     pravilno opremljanje knjižničnega gradiva;

·     primerna zaščitna sredstva za posamezne vrste nosilcev informacij;

·     naravne katastrofe: poglavitne poškodbe pri poplavi, požaru;

·     delovanje v primeru naravnih nesreč;

·     digitalizacija knjižničnega gradiva – izbor in priprava gradiva za digitalizacijo;

·     čiščenje in manjši posegi na novejšem knjižničnem gradivu – kaj lahko naredimo sami (in česa ne).