Predmet je zasnovan interdisciplinarno, v njem se prepletajo in povezujejo spoznanja različnih znanstvenih disciplin (sociologije, filozofije, politologije, zgodovine, geografije ipd.). Nadgrajuje cilje in vsebine predmeta družboslovje. Temeljni cilj je spodbujanje aktivnega, informiranega in odgovornega demokratičnega državljanstva.