Predstavitev igrive matematike.

Razvoj (pred)opismenjevalnih prvin v vrtcu na področju:

·         Vznemirljiva izkušnja – ustvarjalna igra: igra z glasovi,…

·         Osmišljena izkušnja: didaktična igra je pot k dosežku


Vse aktivnosti bodo temeljile na igri, ki omogoča sproščeno učenje ter hkrati spodbuja in razvija socialne odnose med vrstniki. Gre za celostno učenje, saj otroci glas zaznavajo slušno, vidno ter kinestetično z gibanjem. Načrtovane dejavnosti govornih vsebin bodo povezane s področjem gibanja.


Organizacija: OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova