Dodatne informacije glede šolskih potrebščin: ga. Vanja Kotar (vanja.kotar@os-franaerjavca.si

Dodatne informacije glede učbeniškega sklada: ga. Tjaša Klemenčič (tjasa.klemencic@os-franaerjavca.si

Tehnična pomoč: pomoc@os-franaerjavca.si (pri zadevi epošte obvezno pripišite ORGANIZACIJA POUKA)

Spletna stran: zavihek DOKUMENTI 

Dodatne informacije glede šolske prehrane: ga. Mateja Kompara (mateja.kompara@os-franaerjavca.si

Spremembe že oddanih prijavnic se lahko ureja samo v pisni obliki: tajnistvo@os-franaerjavca.si (pri zadevi epošte obvezno vpišite ŠOLSKA PREHRANA) 

Tehnična pomoč: pomoc@os-franaerjavca.si (pri zadevi epošte obvezno pripišite ORGANIZACIJA POUKA)