Pomoč in spremembe že oddanih prijavnic se lahko ureja samo v pisni obliki: pomoc@os-franaerjavca.si (pri zadevi epošte obvezno vpišite ORGANIZACIJA POUKA) 

Dodatne informacije glede ŠOLSKIH PREVOZOV: pomočnica ravnateljice, ga. Andreja Glavan Podbršček (andreja.glavan.podbrscek@os-franaerjavca.si

Tehnična pomoč: pomoc@os-franaerjavca.si (pri zadevi epošte obvezno pripišite ORGANIZACIJA POUKA)

Organizacija: OŠ Frana Erjavca Nova Gorica