Pridobivanje znanj s področja varnega učnega okolja, naučiti se, kako zagotoviti dobro počutje/klimo, pridobiti znanja za vodenje razreda, skupine, prepoznavati čustveno-socialno učenje in kako ga umeščati v pouk, RU, kako ravnati  pri neželenem vedenju, medvrstniškem nasilju...

Organizacija: OŠ Mala Nedelja