ŠOLSKI RAZVOJNI TIM (ŠRT):

 • Manca Kokalj Vernig
 • Irma Kovač (2020/2021, 2021/2022)
 • Urška Košir (2021/2022)
 • Tanja Kralj
 • Dina Pintarič
 • Mateja Žnidaršič

NAMEN IN CILJI NALOGE:

 • usposabljanje ŠRT na področju varnega in spodbudnega učnega okolja (VSUO)
 • sistematično delovanje na ravni šole od posameznika preko razreda do celotne skupnosti
 • izdelava konkretne, na ravni šole usklajene strategije za krepitev VSUO, ki je prilagojena specifičnim potrebam in zmožnostim šole

ČASOVNICA: 

 • 2020/2021 - usposabljanje, preizkušanje aktivnosti v praksi, prenos na kolektiv, načrt šolske strategije za LDN
 • 2021/2022 - implementacija strategije, preizkušanje in izpopolnjevanje pristopov, izmenjava izkušenj in primerov
 • 2022/2023 - izpopolnjevanje strategije in pristopov, izmenjava izkušenj in primerov