Obvezni izbirni predmeti

ok

Organizacija: gros-radgona.si

ANGLEŠČINA KOT IZBIRNI PREDMET za 4.- 9. razred


Organizacija: gros-radgona.si
Organizacija: gros-radgona.si
Organizacija: gros-radgona.si

Spletna učilnica je namenjena učence neobveznega izbirni predmet računalništvo v 4. razredu.
Potrebna ja AAI prijava!

Organizacija: gros-radgona.si

Spletna učilnica je namenjena učence neobveznega izbirni predmet računalništvo v 5. in 6. razredu.
Potrebna ja AAI prijava!

Organizacija: gros-radgona.si

Računalniško opimenjevanje za učence 6. rareda

Organizacija: gros-radgona.si