Učilnica ustvarjena za delo na spletnem tečaju 

MOOC - Spletne učilnice

14.11.2022

Spletna stran vrtca OŠ Janeza Puharja Kranj Center

Na tej strani lahko sledite zanimivim prispevkom, ki so jih pripravili vaši sošolci, zgodbam iz življenja rastlin, gliv, živali in bakterij.

Lahko pa objavite tudi svoja razmišljanja, slike, pesmi, uganke, fotografije o naravi, živih bitjih.