Informatika v prvem letniku gimnazije obsega 70 ur in je sestavljena iz poglavij: 

  • Temeljni pojmi informatike in informacijske tehnologije
  • Kodiranje in zapis podatkov
  • Osnovni koncepti programiranja 
  • Reševanje informacijskega problema

Organizacija: Gimnazija Murska Sobota

Programiranje in algoritmi

Sistem

Omrežja in porazdeljeni sistemi

Informatika in družba

Organizacija: Gimnazija Murska Sobota

V 2. in 3. letniku  si dijaki prostovoljno izberejo eno uro informatike na teden. 

Program izbirne ure informatike v 2. in 3. letniku obsega 35 ur in je razdeljen na poglavja: 

  • Urejanje elektronskih preglednic 
  • Osnove programiranja z delčki, v sistemu Pišek.

Organizacija: Gimnazija Murska Sobota