Organizacija: Osnovna šola Koper
Organizacija: Osnovna šola Koper
Organizacija: Osnovna šola Koper