Biologija je naravoslovna veda, ki proučuje živa bitja, njihovo zgradbo, razvoj in delovanje ter medsebojne odnose med organizmi in okoljem.

Organizacija: OŠ Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje
Kemija je naravoslovna veda, ki proučuje SNOVI, njihovo zgradbo, lastnosti, uporabo in spreminjanje.
Organizacija: OŠ Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje
Naravoslovje je veda, ki proučuje raznolikost narave in njene zakonitosti.

Organizacija: OŠ Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje
Organizacija: OŠ Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje