Na tem mestu učitelji oddate LDN za šolsko leto 2019/2020.