Organizacija: KSV

Izobraževanje je namenjeno koordinatorjem sistema vodenja (KSV) , da se seznanijo z delom in nalogami za  zagotavljanje vodenja sistema kakovosti na OE.

Predstavljena bodo ključna področja dela KSV:

(1) načrtovanje kakovosti,

(2) nadzori kakovosti in

(3) izboljševanje kakovosti.

Pogledali si bomo priprava letnega plana aktivnosti KSV in osnovne korake uvajanja izboljšav. Predstavili bomo praktične izkušnje KSV večje klinike in izzive KSV na OE. Pridobili boste celoviti vpogled v delo KSV na OE.