V predmetu so informacije o izpitnih obveznostih pri posameznih predmetih, ki so običajno predpisani kot obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija na magistrskem študijskem programu druge stopnje Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji.