Vsebina je sestavljena iz dveh sklopov. Prvi del je namenjen izobraževanju v pluralni družbi in obsega glavne pedagoške pristope, posebej v povezavi s krščansko antropologijo in obsega pedagoško dinamiko katehetskega delovanja. Drugi del je usmerjen v prepoznavanje andragoških načel in pristopov pri vzgoji in izobraževanju odraslih in prepoznavanju njihove aplikacije.

Glavni vsebinski poudarki:

- vrednote in smisel kot temeljni gibali vzgoje;

- smotri in cilji pedagoškega dela;

- izključujoča, integrativna in celostna pedagogika;

- pedagoški sistemi, podsistemi in modeli;

- vloga in poslanstvo različnih vzgojnih institucij (družina, Cerkev, šola);

- družina kot primarno vzgojno okolje;

- vzgojne metode

- vloge in vplivi okolja na vzgojni proces;

- dejavniki in izzivi religijske edukacije v pluralni družbi;

- življenjska obdobja in odraslost;

- načela učenja odraslih;

- andragoški ciklus;

- preverjanje aplikacije andragoških načel v praksi s posebnim poudarkom na religijski formaciji odraslih.