Spletne učilnice za šport.

Spletna učilnica za šport za 6. razred.
Spletna učilnica za šport v 7. razredu.
Spletna učilnica za šport v 8. razredu.
Spletna učilnica za šport v 9. razredu.
Spletna učilnica za izbirni predmet Šport za sprostitev v 7. razredu.

Spletna učilnica za izbirni predmet Šport za zdravje v 8. razredu.
Spletna učilnica za izbirni predmet Izbrani šport v 9. razredu.
Spletna učilnica za izbirni predmet Starinski in družabni plesi v 9. razredu.
Spletna učilnica za Šolski plesni festival.