Spletne učilnice za interesne dejavnosti.

Spletna učilnica za biološki krožek.
Spletna učilnica za interesno dejavnost Les.
Spletna učilnica za Turistični krožek.
Spletna učilnica za interesno dejavnost Vesela šola.