V letu 2021 je Tehniški muzej Slovenije praznoval 70-letnico svoje ustanovitve.

Zametki nastajanja muzeja segajo v leto 1949, 1950 je bila ustanovljen pripravljalni odbor, sledila je Uredba, ki je bila objavljena 3. 4. 1951 v UL LRS. Ustanovljen je bil Tehniški muzej Slovenije!