Spletna učilnica za šport v 7. a razredu.

Spletna učilnica za tehniko in tehnologijo v 7. a razredu.

Spletna učilnica za naravoslovje v 7. a razredu.

Spletna učilnica za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 7. a razredu.

Spletna učilnica za geografijo v 7. a razredu.

Spletna učilnica za glasbeno umetnost v 7. a razredu.

Spletna učilnica za likovno umetnost v 7. a razredu.