Predmet za izvajanje vaj v projektu EuroCC2 - Delavnica : Vzporednost kot univerzalni koncept