Dodatni pouk slovenščine se bo izvajal od decembra 2023 do aprila 2024.

Vabljeni ste učenci 1.-7. razreda, ki vam je branje leposlovja užitek.

Branje izbranih besedil bo izhodišče za preverjanje bralnih zmožnosti ter zmožnosti pisanja.

Pri dodatnem pouku slovenščine se bomo pripravljali na interesno šolsko tekmovanje, ki bo v sredo, 3. 4. 2024.