Informacijska pismenost za učence. Usmerjeno seznanje učencve z osnovami dela z računalnikom in osnovnimi računalniškim i orodji.Spletna učilnica za učence, ki obiskujejo izbirni predmet urejanje besedil.
Spletna učilnica za izbirni predmet računalniška omrežja

Spletna učilnica izbirnega predmeta multimedija, ki ga obiskujejo učenci devetega razreda.