Spletna učilnica za učence, ki obiskujejo izbirni predmet urejanje besedil.
Organizacija: OŠ Šentjernej

Spletna učilnica izbirnega predmeta multimedija, ki ga obiskujejo učenci devetega razreda.

Organizacija: OŠ Šentjernej
Spletna učilnica za izbirni predmet računalniška omrežja
Organizacija: OŠ Šentjernej
Organizacija: OŠ Šentjernej

Informacijska pismenost za učence. Usmerjeno seznanje učencve z osnovami dela z računalnikom in osnovnimi računalniškim i orodji.Organizacija: OŠ Šentjernej