Informacijska pismenost za učence. Usmerjeno seznanje učencve z osnovami dela z računalnikom in osnovnimi računalniškim i orodji.
Spletna učilnica izbirnega predmeta multimedija, ki ga obiskujejo učenci devetega razreda.

Spletna učilnica za izbirni predmet računalniška omrežja
Spletna učilnica za učence, ki obiskujejo izbirni predmet urejanje besedil.