Zadovoljni in uspešni učitelji, učenci in starši v sodobni prepoznavni šoli,

odprti za ideje, znanje in sodobne tehnologije.