Učilnica je namenjena učiteljem od 3. do 6. razreda OŠ Solkan, ki so vključeni v inovativni projekt Usklajeno razvijanje sporazumevalne zmožnosti od 3. do 6. razreda ob podpori formativnega spremljanja. 

Učilnica je namenjena učiteljskemu zboru pri pripravi delavnic v okviru Vzgoje za vrednote.